Bibliographic Detail
   Call No.  Kan 891.22 K 124ms
   Author  Subrahmanya Sastri, M. S.
   Title  Karnataka Malavikagnimitra Natakam / M. S. Subrahmanya Sastri.
   Imprint  Bangalore : Karantaka Sangha, 1952
   Physical Description  92 p ; 19 cm.
   Subject  Sanskrit drama - 20th century
   Subject  Sanskrit drama - Translations into Kannada